เกี่ยวกับเรา

ที่มาของ PARKSplay

อุปกรณ์ดิจิตตอลช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่ก็มีผลกระทบที่อันตราย “แสงสีฟ้า” ที่ส่งออกมาจากจออุปกรณ์ดิจิตอลจะทำให้เกิดปัญหาแก่ดวงตาเมื่อใช้งานเป็นเวลานานโดยไม่มีการป้องกัน เราคงเลี่ยงใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ แต่เราสามารถป้องกันไว้ก่อนเพื่อรักษาดวงตาของเราได้ โดยเฉพาะเด็กๆ PARKSplay จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้. PARKSplay ออกแบบด้วยความใส่ใจต่อดวงตาของเด็กๆ แว่นตาคุณภาพสูงของ PARKSplayออกแบบมาให้ดูสดใส ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ทนทาน ใช้เทคโนโลยีกรองแสงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยปกป้องและส่งเสริมสุขภาพดวงตา

ทำไมต้องเลือกใช้ PARKSplay

Why-choose-Parksplayเนื่องจากผู้ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลต้องการความละเอียดและความคมชัดสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดสูง แต่กลับเพิ่มปริมาณแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาให้มากขึ้น

ในปัจจุบัน หลักสูตรโรงเรียนสมัยใหม่มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในแผนการเรียน เด็กๆ จึงได้รับแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญจึงเลือกใช้วิธีการป้องกันเพื่อปกป้องดวงตาจากความเสียหาย.

แสงสีฟ้า คืออะไร??

Rสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินถูกนำมาผสมกันหลายวิธีเพื่อสร้างสีสันที่หลากหลาย . แสงสีฟ้าเป็นคลื่นที่สั้นและเข้มที่สุดในแถบสี แสงชนิดนี้สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ชั้นจอประสาทตาได้ การได้รับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานสามารถก่อให้เกิดโรคตาหรือตาบอดได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) การได้รับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางการมองเห็น อาการจอประสาทตาเสื่อมคือต้นเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น แซงหน้าโรคต้อไปแล้ว.

blue-light

แสงสีฟ้าก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างไร?

แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลสามารถก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อจอตา ซึ่งนำไปสู่โรคจอประสาทตาเสื่อม ส่งผลให้เห็นภาพไม่ชัด บิดเบี้ยว การเห็นลดลงและในที่สุด…อาจตาบอด.

macular-degeneration

Comments are closed.