รางวัล

award-img

taiwan-award

รางวัลอันดับ 1 จากไต้หวันประเภทผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการค้า เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน (Chinese Industry, Commerce,Economy, Trade Science & TechnologyDevelopment Association)

Comments are closed.